Stønadsmottakere

Stønadsmottakere_2012-2016
Personer med stønad fra folketrygden og fra andre ordninger administrert av NAV. 2007-2016