Arkiv - Grunnstønad pr. 31. desember 2009-2018

Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Utviklingen i grunnstønadsmottakere

Ved utgangen av desember 2018 var det 116 800 personer som mottok grunnstønad. Det er en prosentvis nedgang på 0,8 fra desember 2017, samme som for tilsvarende periode 2016-2017.

10,7 prosent av grunnstønadsmottakerne var under 18 år, 32,0 prosent var i alderen 18-49 år og 57,3 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 59 prosent av alle grunnstønadsmottakere.

Det er flest personer med grunnstønad i Akershus, Oslo og Trøndelag, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

Over tid har det skjedd en endring i fordelingen mellom antall mottakere med sats 1 og sats 4.

I 2009 hadde ca. 50 % av alle grunnstønadsmottakere sats 1. Andelen har sunket for hvert år i 10-årsperioden og 38 % (44 900 personer) mottok sats 1 ved utgangen av desember 2018. Antall mottakere med sats 4 har økt fra 20 % i 2009 til 37 % av alle mottakerne i 2018 (42 900 personer).

Ca. 3 300 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av hele 2018. Det er i underkant av 300 færre enn i 2017. I 2016 var tilgangen på samme nivå som i 2018.

Grunnstønad gis for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade (som friske personer ikke har). Blant nye mottakere er det spesielt mange med grunnstønad pga. ekstrautgifter til fordyret kosthold ved diett, (73 % for perioden januar-desember 2018), og med ekstrautgifter pga. slitasje på klær og sengetøy mm. (11 % av alle nye personer med grunnstønad).

Det har vært en kraftig økning i antall personer som får grunnstønad på grunn av fordyret kosthold til diett, og spesielt er det mange med diagnosen cøliaki.

Over 70 prosent av de nye grunnstønadsmottakerne i 2018 hadde en diagnose innen hovedgruppen sykdommer i fordøyelsessystemet (de fleste med cøliaki). Deretter følger psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser med nær 9 prosent, herav utgjør undergruppen nevroser og atferdsforstyrrelser nær 8 prosent (her inngår hyperkinetiske forstyrrelser som ADHD, autisme og Aspergers syndrom). Om lag 3 prosent hadde en diagnose innenfor hovedgruppen sykdommer i nervesystemet.

På grunn av mangelfulle diagnosedata, samt noe usikkerhet knyttet til oppdateringen av diagnoseinformasjonen publiserer ikke diagnosetall for antall mottakere av grunnstønad. For nye tilfeller registreres diagnosen i saksbehandlingssystemet fra 2014.

Fakta

Grunnstønad kan tilstås på grunn av ekstrautgifter til:
a. drift av tekniske hjelpemidler
b. transport.
c. førerhund
d. drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon.
e. bruk av proteser, støttebandasjer og lignende.
f. fordyret kosthold på grunn av spesialdiett.
g. slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler
h. servicehund

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no