Grunnstønad

Statistikk over mottakere av grunnstønad publiseres hvert kvartal. Statistikken finnes tilbake til 1967. Fom. 1988 blir tall hentet fra regionale utbetalingsregistere.

  • Grunnstønad ytes etter 6 satser og skal dekke nødvendige ekstrautgifter pga. varig sykdom eller funksjonshemming