Arkiv - Hjelpestønad per 30. juni 2011-2020

Personer med hjelpestønad juni 2011-2020.png

Fakta

  • Hjelpestønad sats 0 (til hjelp i huset) opphørte 1. juli 2018. Stønaden har ikke blitt innvilget for nye tilfeller siden 1992, men det har vært en overgangsordning for tilfeller som var innvilget før 1992.