Hjelpestønad

Fig_Personer med hjelpestonad 2015-2024_03.png
* Fra 1. juli 2018 opphørte sats 0