Personer med engangsstønad i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på fylke. Antall

Tabellen gjelder engangsstønad ved fødsel
 

Personer med engangsstønad i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på fylke. Prosent

Tabellen gjelder engangsstønad ved fødsel