Mottakere av kontantstøtte pr. september, etter fylke. 2000-2008