Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på dager. Fylke. 2007. Antall

Fylke I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 37 672 2 979 2 502 1 739 897 8 660 714 13 663 1 079 5 439
Østfold 1 756 142 118 75 60 423 38 667 37 196
Akershus 4 429 316 235 172 97 1 142 62 1 497 139 769
Oslo 5 401 350 266 197 90 1 130 91 1 842 192 1 243
Hedmark 1 212 101 97 58 23 321 33 416 36 127
Oppland 1 174 113 80 53 23 277 13 462 32 121
Buskerud 1 915 164 136 85 46 461 32 714 42 235
Vestfold 1 470 114 90 69 31 339 34 596 35 162
Telemark 987 72 79 48 26 211 20 374 30 127
Aust-Agder 765 80 66 49 13 144 18 299 20 76
Vest-Agder 1 384 182 138 80 57 239 40 472 30 146
Rogaland 3 939 301 293 227 118 891 91 1 477 90 451
Hordaland 3 816 258 226 176 95 929 64 1 412 107 549
Sogn og Fjordane 884 92 71 51 26 181 23 328 29 83
Møre og Romsdal 1 796 207 172 84 45 363 22 695 43 165
Sør-Trøndelag 2 426 162 132 102 47 646 43 857 72 365
Nord-Trøndelag 926 66 60 50 18 241 12 339 32 108
Nordland 1 524 130 125 80 34 325 41 562 48 179
Troms 1 247 74 78 57 28 276 28 434 45 227
Finnmark 553 50 38 26 14 110 9 200 19 87
NAV Utland 68 5 2 - 6 11 - 20 1 23
Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på dager. Fylke. 2007. Prosent

Fylke I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 100,0 7,9 6,6 4,6 2,4 23,0 1,9 36,3 2,9 14,4
Østfold 100,0 8,1 6,7 4,3 3,4 24,1 2,2 38,0 2,1 11,2
Akershus 100,0 7,1 5,3 3,9 2,2 25,8 1,4 33,8 3,1 17,4
Oslo 100,0 6,5 4,9 3,6 1,7 20,9 1,7 34,1 3,6 23,0
Hedmark 100,0 8,3 8,0 4,8 1,9 26,5 2,7 34,3 3,0 10,5
Oppland 100,0 9,6 6,8 4,5 2,0 23,6 1,1 39,4 2,7 10,3
Buskerud 100,0 8,6 7,1 4,4 2,4 24,1 1,7 37,3 2,2 12,3
Vestfold 100,0 7,8 6,1 4,7 2,1 23,1 2,3 40,5 2,4 11,0
Telemark 100,0 7,3 8,0 4,9 2,6 21,4 2,0 37,9 3,0 12,9
Aust-Agder 100,0 10,5 8,6 6,4 1,7 18,8 2,4 39,1 2,6 9,9
Vest-Agder 100,0 13,2 10,0 5,8 4,1 17,3 2,9 34,1 2,2 10,5
Rogaland 100,0 7,6 7,4 5,8 3,0 22,6 2,3 37,5 2,3 11,4
Hordaland 100,0 6,8 5,9 4,6 2,5 24,3 1,7 37,0 2,8 14,4
Sogn og Fjordane 100,0 10,4 8,0 5,8 2,9 20,5 2,6 37,1 3,3 9,4
Møre og Romsdal 100,0 11,5 9,6 4,7 2,5 20,2 1,2 38,7 2,4 9,2
Sør-Trøndelag 100,0 6,7 5,4 4,2 1,9 26,6 1,8 35,3 3,0 15,0
Nord-Trøndelag 100,0 7,1 6,5 5,4 1,9 26,0 1,3 36,6 3,5 11,7
Nordland 100,0 8,5 8,2 5,2 2,2 21,3 2,7 36,9 3,1 11,7
Troms 100,0 5,9 6,3 4,6 2,2 22,1 2,2 34,8 3,6 18,2
Finnmark 100,0 9,0 6,9 4,7 2,5 19,9 1,6 36,2 3,4 15,7
NAV Utland 100,0 7,4 2,9 . 8,8 16,2 . 29,4 1,5 33,8
Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel