Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på alder. Fylke. 2007. Antall

Fylke I alt Under 25 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50 år +
I alt 37 672 840 6 143 13 763 11 342 4 172 1 029 383
Østfold 1 756 42 339 683 472 172 36 12
Akershus 4 429 73 509 1 553 1 517 584 141 52
Oslo 5 401 28 584 2 064 1 837 623 187 78
Hedmark 1 212 31 223 437 354 131 23 13
Oppland 1 174 39 201 409 345 129 39 12
Buskerud 1 915 46 285 726 566 222 52 18
Vestfold 1 470 26 262 569 434 139 23 17
Telemark 987 25 177 360 289 101 26 9
Aust-Agder 765 18 166 271 206 83 15 6
Vest-Agder 1 384 31 294 512 380 134 23 10
Rogaland 3 939 135 813 1 510 1 029 362 70 20
Hordaland 3 816 89 684 1 413 1 099 388 103 40
Sogn og Fjordane 884 13 150 276 285 120 26 14
Møre og Romsdal 1 796 45 287 627 562 201 60 14
Sør-Trøndelag 2 426 54 402 928 712 249 63 18
Nord-Trøndelag 926 25 202 332 231 103 28 5
Nordland 1 524 52 287 458 464 185 56 22
Troms 1 247 41 181 430 375 169 40 11
Finnmark 553 27 86 180 165 69 15 11
NAV Utland 68 - 11 25 20 8 3 1
Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på alder. Fylke. 2007. Prosent

Fylke I alt Under 25 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50 år +
I alt 100,0 2,2 16,3 36,5 30,1 11,1 2,7 1,0
Østfold 100,0 2,4 19,3 38,9 26,9 9,8 2,1 0,7
Akershus 100,0 1,6 11,5 35,1 34,3 13,2 3,2 1,2
Oslo 100,0 0,5 10,8 38,2 34,0 11,5 3,5 1,4
Hedmark 100,0 2,6 18,4 36,1 29,2 10,8 1,9 1,1
Oppland 100,0 3,3 17,1 34,8 29,4 11,0 3,3 1,0
Buskerud 100,0 2,4 14,9 37,9 29,6 11,6 2,7 0,9
Vestfold 100,0 1,8 17,8 38,7 29,5 9,5 1,6 1,2
Telemark 100,0 2,5 17,9 36,5 29,3 10,2 2,6 0,9
Aust-Agder 100,0 2,4 21,7 35,4 26,9 10,8 2,0 0,8
Vest-Agder 100,0 2,2 21,2 37,0 27,5 9,7 1,7 0,7
Rogaland 100,0 3,4 20,6 38,3 26,1 9,2 1,8 0,5
Hordaland 100,0 2,3 17,9 37,0 28,8 10,2 2,7 1,0
Sogn og Fjordane 100,0 1,5 17,0 31,2 32,2 13,6 2,9 1,6
Møre og Romsdal 100,0 2,5 16,0 34,9 31,3 11,2 3,3 0,8
Sør-Trøndelag 100,0 2,2 16,6 38,3 29,3 10,3 2,6 0,7
Nord-Trøndelag 100,0 2,7 21,8 35,9 24,9 11,1 3,0 0,5
Nordland 100,0 3,4 18,8 30,1 30,4 12,1 3,7 1,4
Troms 100,0 3,3 14,5 34,5 30,1 13,6 3,2 0,9
Finnmark 100,0 4,9 15,6 32,5 29,8 12,5 2,7 2,0
NAV Utland 100,0 . 16,2 36,8 29,4 11,8 4,4 1,5
Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel