Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2008, fordelt på dager. Fylke. Antall

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel
 

Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2008, fordelt på dager. Fylke. Prosent

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel