Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2008, fordelt på alder. Fylke. Antall

Fylke I alt Under 25 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50 år +
I alt 31 758 722 5 101 11 201 9 692 3 748 944 350
Østfold 1 385 39 247 543 373 139 33 11
Akershus 3 535 53 422 1 196 1 217 477 130 40
Oslo 4 394 27 399 1 659 1 545 574 142 48
Hedmark 1 124 34 206 381 316 142 30 15
Oppland 1 065 23 175 360 315 144 33 15
Buskerud 1 651 40 262 607 486 196 49 11
Vestfold 1 312 34 239 461 385 153 26 14
Telemark 830 23 147 298 242 95 19 6
Aust-Agder 711 29 116 268 198 79 17 4
Vest-Agder 1 139 32 237 427 306 106 23 8
Rogaland 3 263 84 664 1 186 903 308 81 37
Hordaland 3 395 97 565 1 231 1 014 369 79 40
Sogn og Fjordane 757 19 108 234 239 117 32 8
Møre og Romsdal 1 692 43 249 555 549 210 68 18
Sør-Trøndelag 2 034 32 360 725 603 230 58 26
Nord-Trøndelag 759 27 201 244 188 74 22 3
Nordland 1 255 39 243 391 370 139 51 22
Troms 996 27 172 304 305 141 28 19
Finnmark 411 20 81 121 122 42 20 5
NAV Utland 50 - 8 10 16 13 3 -
Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2008, fordelt på alder. Fylke. Prosent

Fylke I alt Under 25 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50 år +
I alt 100,0 2,3 16,1 35,3 30,5 11,8 3,0 1,1
Østfold 100,0 2,8 17,8 39,2 26,9 10,0 2,4 0,8
Akershus 100,0 1,5 11,9 33,8 34,4 13,5 3,7 1,1
Oslo 100,0 0,6 9,1 37,8 35,2 13,1 3,2 1,1
Hedmark 100,0 3,0 18,3 33,9 28,1 12,6 2,7 1,3
Oppland 100,0 2,2 16,4 33,8 29,6 13,5 3,1 1,4
Buskerud 100,0 2,4 15,9 36,8 29,4 11,9 3,0 0,7
Vestfold 100,0 2,6 18,2 35,1 29,3 11,7 2,0 1,1
Telemark 100,0 2,8 17,7 35,9 29,2 11,4 2,3 0,7
Aust-Agder 100,0 4,1 16,3 37,7 27,8 11,1 2,4 0,6
Vest-Agder 100,0 2,8 20,8 37,5 26,9 9,3 2,0 0,7
Rogaland 100,0 2,6 20,3 36,3 27,7 9,4 2,5 1,1
Hordaland 100,0 2,9 16,6 36,3 29,9 10,9 2,3 1,2
Sogn og Fjordane 100,0 2,5 14,3 30,9 31,6 15,5 4,2 1,1
Møre og Romsdal 100,0 2,5 14,7 32,8 32,4 12,4 4,0 1,1
Sør-Trøndelag 100,0 1,6 17,7 35,6 29,6 11,3 2,9 1,3
Nord-Trøndelag 100,0 3,6 26,5 32,1 24,8 9,7 2,9 0,4
Nordland 100,0 3,1 19,4 31,2 29,5 11,1 4,1 1,8
Troms 100,0 2,7 17,3 30,5 30,6 14,2 2,8 1,9
Finnmark 100,0 4,9 19,7 29,4 29,7 10,2 4,9 1,2
NAV Utland 100,0 . 16,0 20,0 32,0 26,0 6,0 .
Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel