Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2007, fordelt på dager. Fylke. Antall

Fylke I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 30 418 2 798 2 294 1 684 805 8 479 560 9 004 824 3 970
Østfold 1 480 152 116 71 53 416 32 466 30 144
Akershus 3 615 293 201 162 84 1 126 54 984 108 603
Oslo 4 266 298 254 178 78 1 127 70 1 181 146 934
Hedmark 991 95 82 57 24 325 26 260 33 89
Oppland 980 115 78 57 21 273 11 312 29 84
Buskerud 1 552 135 126 88 40 450 27 492 31 163
Vestfold 1 180 107 79 72 29 322 25 406 27 113
Telemark 790 73 77 44 25 212 14 244 22 79
Aust-Agder 603 79 54 49 14 133 13 196 11 54
Vest-Agder 1 131 168 136 82 51 236 30 299 27 102
Rogaland 3 210 308 256 224 113 861 62 975 69 342
Hordaland 3 078 238 205 171 83 905 53 947 86 390
Sogn og Fjordane 723 84 76 57 22 176 12 210 22 64
Møre og Romsdal 1 446 192 165 79 37 352 29 445 32 115
Sør-Trøndelag 1 966 150 131 106 43 628 30 578 48 252
Nord-Trøndelag 736 60 56 45 22 237 10 206 22 78
Nordland 1 202 127 106 68 30 310 35 364 33 129
Troms 979 79 58 48 20 273 20 289 34 158
Finnmark 439 42 34 25 10 105 7 137 13 66
NAV Utland 51 3 4 1 6 12 - 13 1 11
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2007, fordelt på dager. Fylke. Prosent

Fylke I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 100.0 9.2 7.5 5.5 2.6 27.9 1.8 29.6 2.7 13.1
Østfold 100.0 10.3 7.8 4.8 3.6 28.1 2.2 31.5 2.0 9.7
Akershus 100.0 8.1 5.6 4.5 2.3 31.1 1.5 27.2 3.0 16.7
Oslo 100.0 7.0 6.0 4.2 1.8 26.4 1.6 27.7 3.4 21.9
Hedmark 100.0 9.6 8.3 5.8 2.4 32.8 2.6 26.2 3.3 9.0
Oppland 100.0 11.7 8.0 5.8 2.1 27.9 1.1 31.8 3.0 8.6
Buskerud 100.0 8.7 8.1 5.7 2.6 29.0 1.7 31.7 2.0 10.5
Vestfold 100.0 9.1 6.7 6.1 2.5 27.3 2.1 34.4 2.3 9.6
Telemark 100.0 9.2 9.7 5.6 3.2 26.8 1.8 30.9 2.8 10.0
Aust-Agder 100.0 13.1 9.0 8.1 2.3 22.1 2.2 32.5 1.8 9.0
Vest-Agder 100.0 14.9 12.0 7.3 4.5 20.9 2.7 26.4 2.4 9.0
Rogaland 100.0 9.6 8.0 7.0 3.5 26.8 1.9 30.4 2.1 10.7
Hordaland 100.0 7.7 6.7 5.6 2.7 29.4 1.7 30.8 2.8 12.7
Sogn og Fjordane 100.0 11.6 10.5 7.9 3.0 24.3 1.7 29.0 3.0 8.9
Møre og Romsdal 100.0 13.3 11.4 5.5 2.6 24.3 2.0 30.8 2.2 8.0
Sør-Trøndelag 100.0 7.6 6.7 5.4 2.2 31.9 1.5 29.4 2.4 12.8
Nord-Trøndelag 100.0 8.2 7.6 6.1 3.0 32.2 1.4 28.0 3.0 10.6
Nordland 100.0 10.6 8.8 5.7 2.5 25.8 2.9 30.3 2.7 10.7
Troms 100.0 8.1 5.9 4.9 2.0 27.9 2.0 29.5 3.5 16.1
Finnmark 100.0 9.6 7.7 5.7 2.3 23.9 1.6 31.2 3.0 15.0
NAV Utland 100.0 5.9 7.8 2.0 11.8 23.5 . 25.5 2.0 21.6
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel