Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 31. mars 2020. Antall

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 31. mars 2020. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Fylkesfordelingen baserer seg på bidragsmottakers behandlerenhet/fogdefylke. Dersom enten bidragsmottaker eller bidragspliktig bor i utlandet hører saken inn under Utland
Det finnes ikke befolkningstall for Utland. Antall bidragsbarn som hører inn under Utland er allikevel med i 'I alt'-tallet