Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. mars 1999-2008. Antall

1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
 

Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. mars 1999-2008. Prosent

1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer