Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2010-2019. Antall

1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer

Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2010-2019. Prosent

1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer