Arkiv - Kontantstøtte pr. september 2006-2015

Kontantstøtte_sept2015
Antall mottakere av kontantstøtte per september 2015. Andelen eksport