Økt eksport av kontantstøtte

Arbeid og velferd nr.1-2015

Av Espen Steinung Dahl og Jostein Ellingsen

Antall mottakere av kontantstøtte har gått jevnt ned siden innføringen i 1998, som en følge av barnehageutbyggingen. Samtidig har andelen som går til eksport økt. I denne artikkelen ser vi på hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket utviklingen i eksport av kontantstøtte. Vi ser også på hvor mye kontantstøtten utgjør som andel av gjennomsnittsinntekten i de land den eksporteres til.