Tabeller

Utviklingen

Pr. 30. september 2010 var det 26 420 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far. Det er en nedgang på 10 400 fra 30. september 2001 og en nedgang på drøyt 1 000 fra 30. september 2009. Antall som bare mottar overgangsstønad viser en økning på drøyt 500 fra utgangen av 3. kvartal 2009 til utgangen av 2010. De som mottar bare stønad til barnetilsyn og de som mottar både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn har hatt en nedgang i samme periode, med hhv knapt 1 000 og knapt 600. Nærmere èn av ti mottakere er under 25 år.

Antall eneforsørgere ved utgangen av 3. kvartal er alltid lavere enn antall ved utgangen av 2. kvartal. Årsaken er at stønad til barnetilsyn som hovedregel gis til eneforsørgere tom utgangen av barnets 4. skoleår. I tillegg stenger mange barnehager i juli, slik at stønad til barnetilsyn ikke utbetales i denne måneden. Det tar tid før antallet er kommet opp på ”normalt” nivå igjen.