Tabeller

Utviklingen

Pr. 31. desember 2009 var det 32 564 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far fra folketrygden. I årene fram tom 2008 viste antallet nedgang. 2009 er det første året med økning siden den nye ordningen trådte i kraft 1. januar 1998. Antallet økte med nærmere 1 200 fra 31. desember 2008 til 31. desember 2009. Økningen i antall enslige mødre og fedre med overgangsstønad/stønad til barnetilsyn har sammenheng med økning i antall arbeidsledige fra 2008 til 2009. Dette ser vi ut fra at

  • Antall som mottar bare overgangsstønad (stort sett personer som ikke er i arbeid) viser en økning på 587
  • Antall med bare stønad til barnetilsyn (personer med så høy arbeidsinntekt at de ikke får utbetalt overgangsstønad) viser en nedgang på 320 personer

Andelen enslige mødre/fedre under 25 år øker fra 15,6 prosent til 16,9 prosent fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009, mens andelen 30 år og over går ned fra 63,7 til 62,2. Andelen for aldersgruppa 25-29 år har holdt seg konstant de siste tre årene.

Ved utgangen av 2009 var det 29 av 1 000 kvinner 15-49 år i befolkningen som mottok overgangsstønad/stønad til barnetilsyn. Dette er det første året at andelen øker siden den nye ordningen trådte i kraft. Finnmark har høyest andel med 39, mens Akershus og Oslo har lavest andel med 23 pr. 1 000.