Tabeller

Utviklingen

Pr. 30. september 2009 var det 27 439 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far, Dette er en nedgang på nærmere 19 500 fra 30. september 2000. Fra utgangen av 3. kvartal 2000 til utgangen av 3. kvartal 2001 gikk antall personer med overgangsstønad ned med nærmere 14 000, mens antall med bare stønad til barnetilsyn økte med nærmere 4 000. Dette må sees i sammenheng med at den treårige overgangsperioden etter lovendringen i 1998 var over.

Antall eneforsørgere ved utgangen av 3. kvartal er alltid lavere enn antall ved utgangen av 2. kvartal. Årsaken er at stønad til barnetilsyn som hovedregel gis til eneforsørgere tom utgangen av barnets 4. skoleår. I tillegg stenger mange barnehager i juli, slik at stønad til barnetilsyn ikke utbetales i denne måneden. Det tar tid før antallet er kommet opp på ”normalt” nivå igjen.