Tabeller

Utviklingen

Pr. 30. juni 2010 var det 35 631 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far fra folketrygden, dvs. en nedgang på 278 personer fra utgangen av 1. halvår 2009. I årene fram tom 2008 viste antallet en betydelig større nedgang enn i 2009 og 2010. Den avtakende nedgangen i antall enslige mødre og fedre med overgangsstønad/stønad til barnetilsyn fra utgangen av 1. halvår 2008 til utgangen av 1. halvår 2009 og videre til utgangen av 1. halvår 2010 har sammenheng med økning i antall arbeidsledige fra juni 2008 til juni 2009 og til dels til juni 2010. Dette ser vi ut fra at

  • antall som mottar bare overgangsstønad (stort sett personer som ikke er i arbeid) viser en økning på 448 fra juni 2009 til juni 2010
  • antall med bare stønad til barnetilsyn (personer med så høy arbeidsinntekt at de ikke får utbetalt overgangsstønad) viser en nedgang på 666 personer fra juni 2009 til juni 2010

Andelen enslige mødre/fedre under 25 år øker fra 15,2 prosent til 15,8 prosent fra utgangen av 1. halvår 2009 til utgangen av 1. halvår 2010, mens andelen 30 år og over går ned fra 64,5 til 63,6. Andelen for aldersgruppa 25-29 år viste en liten økning i samme periode.

Ved utgangen av 1. halvår 2010 var det 31 av 1 000 kvinner 15-49 år i befolkningen som mottok overgangsstønad/stønad til barnetilsyn. Finnmark har høyest andel med 44, mens Akershus og Oslo har lavest andel med hhv. 25 og 24 pr. 1 000.