Tabeller

Utviklingen

Pr. 31. desember 2009 var det 643 231 personer som mottok barnetrygd. Dette er en økning på 57 300, eller ti prosent, fra 31. desember 2000. Økningen fra 2008 til 2009 er den høyeste i tiårsperioden, med nærmere 10 000 mottakere. De aller fleste mottakerne er kvinner, men andelen menn er økende. Ved utgangen av 2000 var 3,8 prosent menn, mens ved utgangen av 2009 var 8,3 prosent menn. Mottakerne blir stadig eldre. Ved utgangen av 2000 var 37,3 prosent av mottakerne 40 år eller eldre, mens andelen for denne gruppa økte til 46,5 prosent ved utgangen av 2009.

31. desember 2009 utgjør Akershus den største andelen av alle barnetrygdmottakere med 12,1 prosent, mens Oslo ligger på andreplass med 10,9 prosent. 31. desember 2000 hadde Akershus 11,3 prosent av mottakerne og Oslo 9,9 prosent. Finnmark utgjør den laveste andelen; 1,5 prosent ved utgangen av 2009 og 1,7 prosent ved utgangen av 2000.

Pr. 31. desember 2009 ble det utbetalt barnetrygd for 1 102 982 barn. Dette er en økning på 56 000 barn eller 5,3 prosent fra 31. desember 2000. Økningen fra 2008 til 2009 er den høyeste i tiårsperioden, med nærmere 11 000 barn.

Antall barnetrygdmottakere med utvidet stønad (stort sett eneforsørgere) er 130 374 ved utgangen av 2009. Dette er omtrent 2 500 flere enn ved utgangen av 2008. Mottakere med utvidet stønad er noe eldre enn barnetrygdmottakere generelt, idet 53,1 prosent er 40 år eller eldre (mot 46,5 prosent for alle). 20,3 prosent av alle barnetrygdmottakere har utvidet stønad. 46,8 prosent av mannlige barnetrygdmottakerne er eneforsørgere (har utvidet stønad). Andelen kvinnelige eneforsørgere blant barnetrygdmottakerne er 17,9.