Status på arbeidsmarkedet______ 
Grunnskole og ikke fullført VGSBestått videregående avsluttende utdanningHøyskole og universitetUkjentI alt
Antall i alt4 1371 1492 5881 8889 762
Kun arbeidstaker1 2065678365413 150
Arbeidstakere med stønad 1)6841613062821 433
Arbeidssøker1 001191680971 969
- helt ledige712144487691 412
- delvis ledige6618619154
- arbeidssøkere på tiltak2232913219403
Nedsatt arbeidsevne24418109392763
Alderspensjon2456131191573
Utdanning (kun høyskole/universitet)111020546
Annet 2)7461965063801 828
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.