Statistikken overgang til arbeid og stønad omfatter:

  • personer i alderen 20 til 66 år,
  • som i følge Folkeregisteret er bosatt i landet på referansetidspunktet,
  • og som har vært registrert hos NAV som enten arbeidssøkere eller med nedsatt arbeidsevne.

Ved hjelp av opplysninger fra ulike administrative registre, gis status på arbeidsmarkedet seks måneder etter avgangstidspunktet.

Statistikken publiseres hver måned.