Status på arbeidsmarkedet 1. kvartal 2014

Tidsserie 2013-2014

Utviklingen

Over tid varierer andelen arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne som går over i jobb eller på stønad. Andelen arbeidssøkere med overgang til jobb er noe høyere per 1. kvartal i 2014 enn den var sammenlignet med samme kvartal i 2013 (+2 prosentpoeng). Vi ser en svakere økning for personer med nedsatt arbeidsevne (+0,6 prosentpoeng).

I løpet av 1. kvartal 2014 var andelen av arbeidssøkere som hadde overgang til jobb på 49 prosent, mens andelen personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til jobb var på 35 prosent.

Det er geografiske forskjeller mellom andelen arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne som kommer i jobb. Troms har den høyeste andelen arbeidssøker til jobb med 57,9 prosent, mens Østfold ligger lavest av fylkene med 48,8 prosent. Blant de med nedsatt arbeidsevne kom flest ut i jobb i Aust-Agder med 49,6 prosent, mens Finnmark lå lavest med 38,4 prosent.

Andelen som kommer i jobb varierer også med alder. Av de med status arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne er det lavere andel med overgang til jobb for de yngste og de eldste. Det er spesielt lav andel med overgang til jobb for de over 60 år som har nedsatt arbeidsevne (10,9 %).

Andelen som kommer i jobb blant de med arbeidssøkerstatus varierer mellom kvinner og menn, med en andel på henholdsvis 47,1 prosent for kvinner og 50,6 prosent for menn.