Helt ledige omfatter alle som:

  • søker inntektsgivende arbeid ved NAV,
  • har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene,
  • er tilgjengelig for det arbeid som søkes.

Hovedregelen er at en person anses som meldt som arbeidssøker til NAV, hvis han har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.

Tabeller

Siste måned

Antall, prosent av arbeidsstyrken og endring fra i fjor

Tidsserier

Månedsserier. Antall og prosent av arbeidsstyrken

Årsgjennomsnitt. Antall og prosent av arbeidsstyrken