Økt ledighet i juli

Ledighetstall juli 2023 Antall.PNG
Kilde: NAV