Helt ledige ved utg. av desember 2010. Antall og i prosent av arbeidsstyrken. Fordelt på utdanningsfelt og alder. Høyere utdanning utover 4 år.

I alt I % av arbeids styrken 15-30 år I % av arbeids styrken 31-74 år I % av arbeids styrken
Universitet- og høyskoleutdanning utover4 år 1903 1,0 215 1,0 1688 1,0
Humanistiske og estetiske fag 371 1,8 48 2,5 323 1,7
- Språkutdanninger 46 0,8 3 1,0 43 0,8
- Litteratur og bibliotekutdanninger 25 2,8 1 0,7 24 3,1
- Historisk-filosofiske utdanninger 106 2,0 20 3,5 86 1,8
- Religionsutdanninger 27 0,8 1 0,6 26 0,8
- Musikk, dans og drama 20 0,9 5 1,8 15 0,8
- Bildende kunst og kunsthåndverk 78 4,6 13 4,8 65 4,6
- Andre og uspesifisert humanistiske og estetiske fag 69 3,8 5 3,1 64 3,9
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 45 0,7 1 0,2 44 0,8
- Utdanninger i pedagogikk 21 0,4 1 0,3 20 0,5
- Andre og uspesifiserte lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 24 1,7 . . 24 1,8
Samfunnsfag og juridiske fag 324 0,9 61 1,4 263 0,8
- Statsvitenskapelige fag 47 1,1 7 1,3 40 1,1
- Sosiologiske fag 31 1,4 6 3,1 25 1,3
- Samfunnsgeografiske fag 16 1,4 3 2,5 13 1,2
- Samfunnsøkonomiske fag 20 0,7 2 0,6 18 0,7
- Medie- og kommunikasjonsfag 25 2,3 8 3,2 17 2,0
- Psykologiske fag 30 0,6 7 1,2 23 0,5
- Juridiske fag 84 0,5 9 0,5 75 0,5
- Sosialantropologiske fag 31 2,6 4 2,8 27 2,6
- Andre og uspesifisert, samfunnsfag og juridiske fag 40 3,6 15 4,3 25 3,3
Økonomiske og administrative fag 221 1,6 30 0,9 191 1,8
Naturvitenskapelige og tekniske fag (sivilingeniører m.fl.) 553 0,9 43 0,6 510 1,0
- Biologiske fag 80 1,5 11 1,5 69 1,5
- Fysiske og kjemiske fag 66 0,8 8 1,3 58 0,7
- Matematikk og statistikk 21 1,6 4 1,5 17 1,6
- Informasjons- og datateknologi 38 0,7 6 0,4 32 0,9
- Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag 102 0,7 2 0,1 100 0,8
- Geofag 23 0,8 4 1,0 19 0,8
Bygg og anleggsfag 79 0,7 4 0,4 75 0,7
Andre og uspesifisert naturvitenskapelige og tekniske fag 144 1,3 4 0,3 140 1,4
Helse-, sosial- og idrettsfag 154 0,5 28 0,8 126 0,4
- Sykepleiefag og andre pleie og omsorgsfag, sosialfag 6 0,2 . . 6 0,2
- Medisin. 72 0,4 17 0,9 55 0,4
- Tannleger 6 0,1 2 0,6 4 0,1
- Apotekfag/farmasi 8 0,4 . . 8 0,6
- Veterinærfag 19 1,0 3 1,5 16 1,0
- Idrettsfag 5 0,5 2 1,5 3 0,3
- Andre og uspesifiserte helse, sosial- og idrettsfag 38 1,3 4 1,2 34 1,3
Fiske, havbruk, jordbruk, skogbruk, gartneri og hagebruk 43 0,9 3 1,2 40 0,9
Samferdsel- og sikkerhetsfag og andre servicefag 27 0,6 . . 27 0,6
- Militære fag 18 0,4 . . 18 0,4
- Andre og uspesifisert samferdsel- og sikkerhetsfag og andre servicefag 9 2,0 . . 9 2,9
Uoppgitt fagfelt 48 6,4 . . 48 6,7
Forskerutdanning 117 0,7 1 0,9 116 0,7
- Naturvitenskapelige og tekniske fag 40 0,7 . . 40 0,7
- Medisin 9 0,3 . . 9 0,3
- Øvrige forskerutdanninger 68 1,0 1 4,8 67 1,0