Helt ledige ved utg. av desember 2010. Antall og i prosent av arbeidsstyrken. Fordelt på utdanningsfelt og alder. Høyere utdanning utover 4 år.

 I altI % av arbeids styrken15-30 årI % av arbeids styrken31-74 årI % av arbeids styrken
Universitet- og høyskoleutdanning utover4 år19031,02151,016881,0
Humanistiske og estetiske fag3711,8482,53231,7
- Språkutdanninger460,831,0430,8
- Litteratur og bibliotekutdanninger252,810,7243,1
- Historisk-filosofiske utdanninger1062,0203,5861,8
- Religionsutdanninger270,810,6260,8
- Musikk, dans og drama200,951,8150,8
- Bildende kunst og kunsthåndverk784,6134,8654,6
- Andre og uspesifisert humanistiske og estetiske fag693,853,1643,9
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk450,710,2440,8
- Utdanninger i pedagogikk210,410,3200,5
- Andre og uspesifiserte lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk241,7..241,8
Samfunnsfag og juridiske fag3240,9611,42630,8
- Statsvitenskapelige fag471,171,3401,1
- Sosiologiske fag311,463,1251,3
- Samfunnsgeografiske fag161,432,5131,2
- Samfunnsøkonomiske fag200,720,6180,7
- Medie- og kommunikasjonsfag252,383,2172,0
- Psykologiske fag300,671,2230,5
- Juridiske fag840,590,5750,5
- Sosialantropologiske fag312,642,8272,6
- Andre og uspesifisert, samfunnsfag og juridiske fag403,6154,3253,3
Økonomiske og administrative fag2211,6300,91911,8
Naturvitenskapelige og tekniske fag (sivilingeniører m.fl.)5530,9430,65101,0
- Biologiske fag801,5111,5691,5
- Fysiske og kjemiske fag660,881,3580,7
- Matematikk og statistikk211,641,5171,6
- Informasjons- og datateknologi380,760,4320,9
- Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag1020,720,11000,8
- Geofag230,841,0190,8
Bygg og anleggsfag790,740,4750,7
Andre og uspesifisert naturvitenskapelige og tekniske fag1441,340,31401,4
Helse-, sosial- og idrettsfag1540,5280,81260,4
- Sykepleiefag og andre pleie og omsorgsfag, sosialfag60,2..60,2
- Medisin.720,4170,9550,4
- Tannleger60,120,640,1
- Apotekfag/farmasi80,4..80,6
- Veterinærfag191,031,5161,0
- Idrettsfag50,521,530,3
- Andre og uspesifiserte helse, sosial- og idrettsfag381,341,2341,3
Fiske, havbruk, jordbruk, skogbruk, gartneri og hagebruk430,931,2400,9
Samferdsel- og sikkerhetsfag og andre servicefag270,6..270,6
- Militære fag180,4..180,4
- Andre og uspesifisert samferdsel- og sikkerhetsfag og andre servicefag92,0..92,9
Uoppgitt fagfelt486,4..486,7
Forskerutdanning1170,710,91160,7
- Naturvitenskapelige og tekniske fag400,7..400,7
- Medisin90,3..90,3
- Øvrige forskerutdanninger681,014,8671,0