Nye mottakere av uføretrygd per 1000 ikke-ufør i befolkningen *), etter fylke. Aldersstandardiserte tall. Året 2010-2019 **). Per tusen.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 9,8 10,6 9,9 8,0 10,7 9,9 9,6 10,3 11,9 11,9
Østfold 15,5 13,9 16,8 12,8 16,7 13,4 12,7 14,3 19,0 11,7
Akershus 6,5 6,1 6,1 5,8 8,2 7,3 7,4 7,8 9,4 8,1
Oslo 5,8 7,2 6,5 5,7 7,6 5,9 5,7 7,1 10,0 10,1
Hedmark 10,9 13,8 14,6 6,5 18,9 15,1 12,1 10,6 11,0 12,7
Oppland 11,0 14,2 11,9 12,8 15,4 10,0 10,4 11,6 11,3 16,9
Buskerud 8,0 8,1 6,5 6,7 9,5 8,5 8,5 11,3 12,0 12,8
Vestfold 8,1 10,1 9,0 9,0 12,6 15,7 14,3 12,5 13,7 12,6
Telemark 13,2 15,2 16,0 9,2 8,9 9,6 10,0 11,9 14,4 15,0
Aust-Agder 12,7 14,3 11,6 10,3 14,7 15,8 14,6 12,6 12,2 19,4
Vest-Agder 14,4 15,1 13,0 8,5 15,3 12,4 12,2 12,4 16,1 15,6
Rogaland 8,8 8,3 7,9 8,6 8,1 8,4 7,9 9,3 12,4 8,9
Hordaland 8,6 9,6 7,9 6,6 9,3 7,8 8,7 10,0 9,0 10,4
Sogn og Fjordane 5,8 7,7 9,1 5,7 9,6 9,2 6,8 7,7 7,6 10,1
Møre og Romsdal 8,8 10,3 9,9 7,3 10,4 9,3 10,1 9,2 10,4 11,7
Sør-Trøndelag 11,6 11,8 10,5 8,1 9,9 12,0 11,2 10,9 - -
Nord-Trøndelag 14,5 15,0 12,9 10,7 10,5 11,0 11,6 11,9 - -
Trøndelag - - - - - - - - 12,6 12,7
Nordland 12,6 15,3 13,1 11,3 11,9 13,2 12,4 13,4 16,4 17,4
Troms 12,6 15,0 12,4 7,2 10,6 11,6 9,6 10,1 10,1 15,0
Finnmark 13,8 13,0 14,5 7,8 9,9 9,6 8,3 12,1 15,6 14,8

Kvinner

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 11,1 12,6 12,1 9,7 13,3 11,9 11,5 12,3 14,5 14,4
Østfold 16,5 16,3 20,3 14,8 20,4 15,4 14,4 17,1 22,4 14,1
Akershus 7,4 7,3 7,6 7,2 10,3 9,0 9,0 9,6 11,6 9,8
Oslo 6,3 8,0 7,3 6,5 8,9 6,3 6,6 8,0 11,7 11,6
Hedmark 12,3 16,4 17,9 7,8 24,2 18,5 14,3 12,9 14,1 15,5
Oppland 12,6 16,7 14,8 15,7 18,8 11,8 12,3 14,1 14,3 21,6
Buskerud 8,7 9,7 7,8 8,0 12,3 10,0 9,7 13,5 14,6 15,7
Vestfold 8,7 11,9 10,6 11,5 16,0 19,4 17,3 14,8 16,6 15,1
Telemark 14,7 18,0 19,3 11,0 10,9 11,6 12,3 14,3 17,7 18,9
Aust-Agder 14,6 17,6 14,6 12,4 17,9 18,8 17,6 14,0 14,0 24,6
Vest-Agder 17,1 17,9 16,2 10,4 19,9 14,9 14,6 14,4 19,5 18,0
Rogaland 10,0 10,1 9,7 10,7 10,6 10,4 9,7 11,1 15,7 10,4
Hordaland 10,3 11,5 9,8 8,4 11,5 9,8 10,6 12,7 11,2 12,9
Sogn og Fjordane 6,3 8,9 11,2 6,4 12,3 10,6 7,6 8,8 9,2 12,3
Møre og Romsdal 10,7 13,6 13,2 9,5 13,7 12,9 13,5 12,0 14,2 15,5
Sør-Trøndelag 14,0 14,4 12,9 10,1 13,1 15,0 14,5 13,7 - -
Nord-Trøndelag 17,0 18,4 16,8 13,3 13,7 12,9 14,5 14,9 - -
Trøndelag - - - - - - - - 16,1 15,8
Nordland 14,5 18,3 16,5 14,8 15,6 15,8 15,2 16,6 20,1 22,4
Troms 14,7 18,8 15,4 8,9 12,6 13,9 11,4 12,1 12,5 19,1
Finnmark 14,8 14,5 16,5 8,4 11,3 9,9 9,2 13,1 18,4 17,0

Menn

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 8,6 8,8 7,9 6,4 8,2 8,1 7,9 8,4 9,4 9,5
Østfold 14,5 11,6 13,5 10,9 13,2 11,5 11,0 11,7 15,9 9,5
Akershus 5,6 5,0 4,6 4,6 6,2 5,8 6,0 6,0 7,3 6,5
Oslo 5,4 6,4 5,8 4,9 6,4 5,5 4,9 6,3 8,4 8,7
Hedmark 9,6 11,3 11,4 5,3 14,0 12,0 10,1 8,6 8,1 10,1
Oppland 9,4 11,8 9,2 10,1 12,2 8,4 8,7 9,4 8,6 12,6
Buskerud 7,3 6,5 5,2 5,6 6,8 7,1 7,4 9,3 9,5 10,2
Vestfold 7,6 8,3 7,3 6,7 9,4 12,2 11,4 10,4 10,8 10,4
Telemark 11,9 12,6 12,8 7,6 6,9 7,7 7,9 9,7 11,3 11,4
Aust-Agder 11,1 11,2 8,8 8,3 11,6 13,1 11,9 11,3 10,6 14,6
Vest-Agder 11,9 12,5 10,1 6,9 11,1 10,2 10,1 10,7 13,0 13,4
Rogaland 7,7 6,7 6,2 6,7 5,9 6,6 6,3 7,7 9,5 7,5
Hordaland 7,0 7,8 6,2 5,1 7,3 6,0 6,9 7,6 7,0 8,1
Sogn og Fjordane 5,4 6,6 7,1 5,0 7,2 7,9 6,0 6,7 6,1 8,1
Møre og Romsdal 7,1 7,3 7,1 5,3 7,4 6,1 7,2 6,7 7,0 8,4
Sør-Trøndelag 9,3 9,5 8,3 6,4 7,0 9,2 8,2 8,3 - -
Nord-Trøndelag 12,3 11,9 9,4 8,3 7,6 9,3 8,9 9,2 - -
Trøndelag - - - - - - - - 9,5 9,9
Nordland 11,0 12,6 10,0 8,2 8,5 10,9 9,9 10,7 13,0 13,0
Troms 10,6 11,7 9,8 5,7 8,7 9,5 7,9 8,3 8,0 11,3
Finnmark 12,9 11,8 12,8 7,3 8,6 9,2 7,5 11,3 13,0 12,9
*)Befolkningen i alderen 18-67 år. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.
**) Aldersstandardisert: andelen uførepensjonister man ville hatt i fylket hvis befolkningen i fylket hadde samme fordeling etter alder (og kjønn) som befolkningen i landet.