Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen *), etter fylke og kjønn. Pr. 31.12.2010-2019. Prosent.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 9,5 9,5 9,5 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 10,0 10,3
Østfold 12,9 13,0 13,4 13,4 13,7 13,7 13,8 14,0 14,7 14,8
Akershus 7,0 6,8 6,7 6,5 6,6 6,6 6,7 6,9 7,2 7,4
Oslo 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,3 5,6 5,9
Hedmark 12,3 12,5 12,9 12,3 13,0 13,3 13,4 13,4 13,6 13,8
Oppland 11,0 11,4 11,6 11,8 12,1 12,1 12,0 12,2 12,4 13,0
Buskerud 8,7 8,6 8,4 8,2 8,4 8,4 8,5 8,9 9,4 10,0
Vestfold 10,9 10,9 10,8 10,6 10,9 11,3 11,8 12,1 12,5 12,9
Telemark 12,9 13,2 13,5 13,2 12,9 12,7 12,6 12,8 13,3 13,8
Aust-Agder 12,4 12,6 12,7 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,0 14,8
Vest-Agder 11,2 11,5 11,7 11,4 11,8 11,8 12,0 12,1 12,6 13,1
Rogaland 7,2 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 8,0 8,5 8,7
Hordaland 7,9 8,0 7,9 7,7 7,8 7,8 7,9 8,2 8,4 8,7
Sogn og Fjordane 8,0 8,0 8,1 7,9 8,1 8,2 8,1 8,3 8,4 8,7
Møre og Romsdal 8,8 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,5 9,8
Sør-Trøndelag 9,5 9,6 9,5 9,3 9,2 9,3 9,5 9,6 - -
Nord-Trøndelag 11,6 12,0 12,1 11,9 11,9 11,9 11,9 12,0 - -
Trøndelag - - - - - - - - 10,6 10,9
Nordland 12,7 12,9 12,9 12,6 12,5 12,5 12,5 12,6 13,1 13,6
Troms 11,7 11,9 11,8 11,2 11,0 11,0 10,7 10,6 10,6 11,0
Finnmark 12,1 12,1 12,2 11,7 11,3 11,0 10,6 10,6 11,1 11,6

Kvinner

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 11,0 11,1 11,2 11,0 11,2 11,2 11,3 11,5 11,9 12,3
Østfold 14,8 15,0 15,6 15,5 16,0 16,0 16,0 16,4 17,3 17,4
Akershus 8,6 8,4 8,3 8,1 8,3 8,3 8,3 8,6 8,9 9,1
Oslo 6,4 6,3 6,2 6,0 6,1 6,0 5,9 6,0 6,3 6,7
Hedmark 14,0 14,3 14,9 14,4 15,5 15,9 16,0 16,0 16,2 16,5
Oppland 12,7 13,3 13,5 13,8 14,3 14,2 14,2 14,4 14,7 15,6
Buskerud 10,0 10,0 9,8 9,7 10,0 10,0 10,1 10,6 11,2 11,9
Vestfold 12,8 12,8 12,7 12,6 13,1 13,7 14,2 14,6 15,1 15,5
Telemark 14,7 15,2 15,6 15,2 15,0 14,9 14,7 15,0 15,5 16,2
Aust-Agder 14,1 14,5 14,8 14,7 15,1 15,5 15,8 16,1 16,3 17,4
Vest-Agder 13,1 13,5 13,8 13,6 14,1 14,2 14,4 14,5 15,1 15,6
Rogaland 8,6 8,6 8,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,4 10,6
Hordaland 9,3 9,5 9,5 9,3 9,5 9,4 9,5 9,9 10,2 10,6
Sogn og Fjordane 9,3 9,3 9,5 9,2 9,6 9,8 9,6 9,8 9,9 10,4
Møre og Romsdal 10,7 11,0 11,2 11,0 11,1 11,4 11,7 11,8 12,2 12,7
Sør-Trøndelag 11,5 11,6 11,6 11,3 11,4 11,5 11,7 11,9 - -
Nord-Trøndelag 13,6 14,1 14,4 14,3 14,3 14,3 14,4 14,5 - -
Trøndelag - - - - - - - - 13,0 13,4
Nordland 14,7 15,0 15,2 15,0 15,1 15,0 15,0 15,2 15,7 16,4
Troms 13,8 14,1 14,1 13,5 13,3 13,3 12,9 12,8 12,9 13,5
Finnmark 13,2 13,3 13,5 13,0 12,7 12,3 11,9 11,9 12,5 13,2

Menn

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 8,1 8,0 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 8,1 8,4
Østfold 11,0 11,1 11,3 11,3 11,5 11,5 11,6 11,7 12,2 12,2
Akershus 5,5 5,3 5,1 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,5 5,7
Oslo 5,0 5,0 4,9 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 4,9 5,1
Hedmark 10,7 10,8 10,9 10,2 10,6 10,8 10,8 10,9 11,0 11,2
Oppland 9,4 9,7 9,7 9,8 10,1 10,0 10,0 10,1 10,1 10,5
Buskerud 7,4 7,2 7,0 6,8 6,8 6,8 6,9 7,3 7,6 8,1
Vestfold 9,1 9,0 8,9 8,6 8,8 9,0 9,4 9,6 10,0 10,3
Telemark 11,2 11,3 11,5 11,2 10,9 10,7 10,6 10,7 11,1 11,4
Aust-Agder 10,6 10,8 10,7 10,6 10,8 11,1 11,3 11,5 11,8 12,4
Vest-Agder 9,4 9,6 9,7 9,4 9,6 9,6 9,7 9,8 10,3 10,8
Rogaland 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1 6,4 6,8 7,0
Hordaland 6,5 6,5 6,4 6,2 6,3 6,2 6,4 6,5 6,7 6,9
Sogn og Fjordane 6,9 6,9 6,8 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,2
Møre og Romsdal 7,1 7,1 6,9 6,6 6,7 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2
Sør-Trøndelag 7,7 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,3 7,4 - -
Nord-Trøndelag 9,8 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 9,6 9,7 - -
Trøndelag - - - - - - - - 8,2 8,5
Nordland 10,7 10,8 10,7 10,4 10,1 10,2 10,1 10,2 10,6 11,0
Troms 9,7 9,8 9,7 9,1 8,9 8,9 8,6 8,5 8,4 8,7
Finnmark 11,1 11,0 11,0 10,5 10,1 9,8 9,4 9,5 9,8 10,1
*)Befolkningen i alderen 18-67 år. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.