Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen *), etter fylke og kjønn. Pr. 30.06.2012-2021. Prosent.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 9,6 9,4 9,4 9,4 9,5 9,6 9,8 10,2 10,5 10,5
03 Oslo 5,6 5,4 5,5 5,4 5,3 5,3 5,4 5,8 6,1 6,2
11 Rogaland 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,8 8,2 8,7 8,8 9,0
15 Møre og Romsdal 8,9 8,8 8,5 8,8 9,0 9,1 9,3 9,6 9,9 10,0
18 Nordland 13,0 12,7 12,5 12,5 12,6 12,5 12,8 13,3 13,9 14,0
30 Viken 8,9 8,7 8,9 8,8 8,9 9,0 9,4 9,8 10,0 9,9
34 Innlandet 12,3 12,1 12,3 12,6 12,8 12,8 12,9 13,3 13,7 13,9
38 Vestfold og Telemark 12,0 11,8 11,7 11,8 12,1 12,2 12,6 13,1 13,3 13,4
42 Agder 12,2 12,0 11,9 12,3 12,6 12,7 13,0 13,6 14,0 14,3
46 Vestland 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 8,0 8,3 8,5 8,8 8,8
50 Trøndelag 10,4 10,3 10,1 10,0 10,2 10,2 10,5 10,8 11,0 11,1
54 Troms og Finnmark 12,2 11,7 11,3 11,1 11,0 10,7 10,7 11,1 11,5 11,5

Kvinner

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 11,3 11,1 11,1 11,1 11,3 11,4 11,7 12,2 12,5 12,6
03 Oslo 6,3 6,1 6,2 6,1 6,0 6,0 6,1 6,6 6,9 7,0
11 Rogaland 8,6 8,7 8,8 9,0 9,2 9,5 9,9 10,5 10,7 10,9
15 Møre og Romsdal 11,1 11,1 10,8 11,1 11,6 11,6 12,0 12,3 12,8 12,9
18 Nordland 15,3 15,1 14,9 15,0 15,1 15,1 15,4 16,0 16,7 16,9
30 Viken 10,7 10,4 10,6 10,6 10,7 10,8 11,3 11,8 12,0 12,0
34 Innlandet 14,3 14,1 14,6 14,9 15,1 15,2 15,3 15,8 16,4 16,6
38 Vestfold og Telemark 14,0 13,8 13,8 13,9 14,4 14,6 14,9 15,6 16,0 16,0
42 Agder 14,2 14,1 14,0 14,6 14,9 15,1 15,3 16,0 16,6 16,9
46 Vestland 9,5 9,4 9,4 9,5 9,5 9,7 10,1 10,3 10,6 10,6
50 Trøndelag 12,4 12,4 12,2 12,2 12,5 12,6 12,9 13,3 13,6 13,7
54 Troms og Finnmark 14,2 13,6 13,3 13,1 13,0 12,7 12,7 13,3 13,7 13,8

Menn

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 8,0 7,8 7,7 7,7 7,8 7,8 8,0 8,3 8,5 8,6
03 Oslo 5,0 4,8 4,8 4,7 4,6 4,7 4,8 5,0 5,3 5,5
11 Rogaland 5,9 5,8 5,9 5,9 6,1 6,2 6,6 6,9 7,0 7,2
15 Møre og Romsdal 6,9 6,7 6,5 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,2 7,3
18 Nordland 10,8 10,5 10,2 10,1 10,3 10,2 10,4 10,8 11,2 11,2
30 Viken 7,3 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,6 7,8 8,0 8,0
34 Innlandet 10,4 10,1 10,2 10,3 10,5 10,5 10,6 10,8 11,1 11,3
38 Vestfold og Telemark 10,0 9,8 9,7 9,7 9,8 10,0 10,2 10,6 10,8 10,8
42 Agder 10,2 10,0 9,9 10,1 10,3 10,5 10,7 11,2 11,6 11,7
46 Vestland 6,5 6,4 6,3 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 7,0 7,0
50 Trøndelag 8,4 8,2 8,0 7,9 8,1 8,0 8,1 8,4 8,6 8,6
54 Troms og Finnmark 10,3 9,8 9,5 9,3 9,1 8,9 8,9 9,1 9,4 9,4
*)Befolkningen i alderen 18-67 år. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.