Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 31.03.2020. Antall.

 Uføregrad
 I altTom. 5051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt15 0562 1901 4811 6209 765
Tom. 391 35583519680244
40-492 1591 355429119256
50-591 441-732284425
60-691 241-124507610
70-791 285--411874
80-892 130--1871 943
90-995 445--325 413
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.