Mottakere av uføretrygd, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 31.12.2010-2019 *). Beløp i kroner.

2010201120122013201420152016201720182019
I alt177 047184 630190 282196 812203 115240 041248 166251 892260 642268 524
Med tilleggspensjon i alt178 489186 040191 667198 193204 531-----
.. Utover særtillegget188 486196 072201 699208 200214 713-----
Med særtillegg i alt 1)129 513135 453140 358146 016151 741-----
Med forsørgingstillegg for ektefelle200 221208 205214 436219 444227 556276 120281 623278 685281 065280 848
Med forsørgingstillegg for barn174 266180 970186 133192 554197 555233 209240 425242 898249 297256 391
Minsteytelse 2)-----194 834201 133203 433210 368216 400
Gjenlevendetillegg 3)-----278 640284 849286 531294 846302 083

Kvinner

2010201120122013201420152016201720182019
I alt159 506166 931172 830179 657186 409224 721233 469237 470246 583254 877
Med tilleggspensjon i alt160 743168 091173 938180 725187 469-----
.. Utover særtillegget170 993178 229183 933190 624197 437-----
Med særtillegg i alt 1)128 445134 281139 051144 600150 125-----
Med forsørgingstillegg for ektefelle192 096193 511191 562198 076207 143256 698267 502273 249270 935267 920
Med forsørgingstillegg for barn164 232170 395175 299181 867186 870222 801230 462232 236238 953246 312
Minsteytelse 2)-----195 232201 717203 653210 174216 018
Gjenlevendetillegg 3)-----278 659284 844286 371294 981302 037

Menn

2010201120122013201420152016201720182019
I alt200 096208 084213 751220 100226 111261 188268 482271 886280 264287 635
Med tilleggspensjon i alt201 500209 587215 340221 818228 009-----
.. Utover særtillegget207 011215 551221 760228 578235 359-----
Med særtillegg i alt 1)133 539139 520144 551150 249156 185-----
Med forsørgingstillegg for ektefelle200 605208 782215 429220 458228 650277 657282 800279 221282 058282 261
Med forsørgingstillegg for barn182 651190 437196 367203 012208 914244 842251 984255 576262 566269 763
Minsteytelse 2)-----193 610199 469202 837210 857217 315
Gjenlevendetillegg 3)-----278 338284 925288 973292 893302 769
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Tallene er foreløpige.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert