Mottakere av uføretrygd, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 31.03.2013-2022 *). Beløp i kroner.

 2013201420152016201720182019202020212022
I alt190 176196 709235 849240 878249 281252 417261 065269 340273 449286 923
Med tilleggspensjon i alt191 545198 101--------
.. Utover særtillegget201 476208 045--------
Med særtillegg i alt 1)140 434146 206--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle213 728219 704269 773276 128281 163276 965279 265278 144272 260284 962
Med forsørgingstillegg for barn186 062192 216230 490233 905241 160243 014249 754256 877259 992271 855
Minsteytelse 2)--191 655195 230201 628203 640210 442216 847219 930230 541
Gjenlevendetillegg 3)--275 422278 867284 922286 437294 898302 650305 580319 306

Kvinner

 2013201420152016201720182019202020212022
I alt172 916179 874220 322225 732234 651238 175247 147255 826260 430273 830
Med tilleggspensjon i alt174 002180 940--------
.. Utover særtillegget183 878190 763--------
Med særtillegg i alt 1)139 109144 746--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle194 010201 823254 168258 079267 345268 524270 935259 621244 148268 691
Med forsørgingstillegg for barn175 364181 651220 488223 838230 842232 699239 749247 295250 661262 675
Minsteytelse 2)--192 360195 668202 186203 746210 169216 482219 471229 819
Gjenlevendetillegg 3)--275 480278 846284 893286 527295 044302 546305 734319 264

Menn

 2013201420152016201720182019202020212022
I alt213 452219 690257 234261 788269 516272 190280 525288 269291 707305 373
Med tilleggspensjon i alt215 053221 463--------
.. Utover særtillegget221 484228 285--------
Med særtillegg i alt 1)144 623150 494--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle214 528220 565270 966277 657282 327277 814280 186280 105274 938286 512
Med forsørgingstillegg for barn196 260202 772241 219245 247253 062255 517262 683269 659273 069285 071
Minsteytelse 2)--189 344193 908200 060203 358211 123217 715220 982232 160
Gjenlevendetillegg 3)--274 504279 197285 375285 088292 826304 251303 240319 925
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert