Mottakere av uføretrygd, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 31.03.2011-2020 *). Beløp i kroner.

 2011201220132014201520162017201820192020
I alt176 904184 224190 176196 709235 849240 878249 281252 417261 065269 340
Med tilleggspensjon i alt178 321185 605191 545198 101------
.. Utover særtillegget188 223195 531201 476208 045------
Med særtillegg i alt 1)129 254135 371140 434146 206------
Med forsørgingstillegg for ektefelle199 636207 175213 728219 704269 773276 128281 163276 965279 265278 144
Med forsørgingstillegg for barn173 870180 339186 062192 216230 490233 905241 160243 014249 754256 877
Minsteytelse 2)----191 655195 230201 628203 640210 442216 847
Gjenlevendetillegg 3)----275 422278 867284 922286 437294 898302 650

Kvinner

 2011201220132014201520162017201820192020
I alt159 485166 756172 916179 874220 322225 732234 651238 175247 147255 826
Med tilleggspensjon i alt160 687167 878174 00218 094------
.. Utover særtillegget170 804177 850183 878190 763------
Med særtillegg i alt 1)128 200134 144139 109144 746------
Med forsørgingstillegg for ektefelle189 492190 112194 010201 823254 168258 079267 345268 524270 935259 621
Med forsørgingstillegg for barn163 805169 668175 364181 651220 488223 838230 842232 699239 749247 295
Minsteytelse 2)----192 360195 668202 186203 746210 169216 482
Gjenlevendetillegg 3)----275 480278 846284 893286 527295 044302 546

Menn

 2011201220132014201520162017201820192020
I alt199 811207 547213 452219 691257 234261 788269 516272 190280 525288 269
Med tilleggspensjon i alt201 222209 057215 053221 463------
.. Utover særtillegget206 810215 100221 484228 285------
Med særtillegg i alt 1)133 135139 532144 623150 494------
Med forsørgingstillegg for ektefelle200 052207 873214 528220 565270 966277 657282 327277 814280 186280 105
Med forsørgingstillegg for barn182 451190 154196 260202 772241 219245 247253 062255 517262 683269 659
Minsteytelse 2)----189 344193 908200 060203 358211 123217 715
Gjenlevendetillegg 3)----274 504279 197285 375285 088292 826304 251
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Tallene er foreløpige.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert