Uføregrad
 I altUoppgittTom. 495051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt366 62733 39619 38815 98117 326310 533
Uoppgitt276210222414204
Tom. 498 155-3 3861 5587995171 895
5017 995--17 808813175
51-6917 836---15 0778711 888
70-9925 307----15 8939 414
100297 0581----297 057
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.