Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 30.06.2016. Kvinner og menn. Prosent.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0,8
Svulster 2,8 1,1 1,8 2,8 3,8 3,9
- Ondartede, in situ og usikre svulster 2,6 1,0 1,7 2,5 3,5 3,6
- Godartede svulster 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 1,0 1,7 1,8 1,7 1,8
- Diabetes mellitus 0,9 0,4 0,8 1,0 1,0 1,0
- Andre endokrine sykdommer 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 36,2 61,5 46,3 35,0 25,7 21,7
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 4,4 8,3 6,3 4,0 2,8 2,1
- Depressive lidelser 4,6 2,3 4,6 5,1 5,0 5,0
- Andre affektive lidelser 2,0 2,7 3,1 2,2 1,3 0,9
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 15,2 26,1 18,1 14,6 11,5 10,0
- Personlighetsforstyrrelser 3,8 5,6 6,3 4,0 2,1 1,3
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 2,0 1,9 2,8 2,5 1,5 1,0
- Psykisk utviklingshemming 4,1 14,6 5,0 2,8 1,6 1,3
Sykdommer i nervesystemet 1) 8,0 10,7 9,9 7,9 6,6 5,8
Sykdommer i øyet og øret 1,4 0,6 1,1 1,4 1,7 1,8
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 4,6 0,8 2,0 4,3 6,9 8,0
- Iskemiske hjertesykdommer 1,4 0,0 0,3 1,2 2,3 2,8
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 1,8 0,5 1,1 1,9 2,6 2,8
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1,3 0,3 0,6 1,2 2,0 2,4
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,6 0,3 0,9 1,6 2,3 2,7
- Astma 0,7 0,2 0,5 0,8 0,9 0,9
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 0,8 0,0 0,2 0,7 1,3 1,6
- Andre åndedrettssykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,3 0,9 1,5 1,3 1,3 1,2
Sykdommer i hud og underhud 1,4 0,4 1,2 1,7 1,7 1,7
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 27,3 5,6 19,3 28,8 35,9 38,8
- Reumatoid artritt 1,6 0,4 1,2 1,6 2,0 2,3
- Artroser 3,2 0,1 0,7 2,6 5,4 6,9
- Ryggsykdommer 10,9 1,9 7,7 11,8 14,3 15,0
- Myalgi/fibromyalgi 6,6 2,0 6,7 7,7 7,4 6,9
- Andre muskel-skjelettsykdommer 5,1 1,2 3,1 5,1 6,9 7,8
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,1 7,8 2,4 1,4 0,8 0,7
Symptomer, tegn 3) 0,8 0,3 0,7 0,8 0,9 1,1
Skader, forgiftninger, og vold 5,2 3,4 5,9 5,8 5,1 4,5
Alle andre diagnoser 4) 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9
Diagnose mangler foreløpig 4,0 4,5 3,6 3,9 4,1 4,4
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 30.06.2016. Menn. Prosent.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,5 0,1 0,5 0,6 0,6 0,8
Svulster 2,2 0,9 1,3 2,0 3,1 3,3
- Ondartede, in situ og usikre svulster 2,0 0,8 1,2 1,8 2,9 3,1
- Godartede svulster 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,6 0,8 1,5 1,7 1,8 1,9
- Diabetes mellitus 1,1 0,3 0,9 1,2 1,3 1,4
- Andre endokrine sykdommer 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 41,0 67,0 54,1 39,2 27,6 22,2
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 6,5 11,4 10,1 5,7 3,8 2,8
- Depressive lidelser 4,0 1,7 3,8 4,5 4,5 4,6
- Andre affektive lidelser 1,8 1,8 2,6 2,0 1,3 0,9
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 15,3 29,2 18,1 13,8 10,4 8,7
- Personlighetsforstyrrelser 4,6 5,3 8,0 5,0 2,7 1,6
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 3,6 2,6 4,8 4,4 2,9 2,0
- Psykisk utviklingshemming 5,2 15,1 6,8 3,7 2,0 1,5
Sykdommer i nervesystemet 1) 7,4 8,8 8,1 7,2 6,8 6,3
Sykdommer i øyet og øret 1,4 0,6 1,2 1,5 1,8 2,1
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 6,7 0,7 2,4 6,3 10,9 12,9
- Iskemiske hjertesykdommer 2,5 0,0 0,5 2,2 4,3 5,3
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 2,4 0,5 1,2 2,4 3,7 4,0
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1,9 0,2 0,8 1,7 2,9 3,7
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,8 0,2 0,8 1,8 2,6 3,2
- Astma 0,6 0,1 0,4 0,7 0,8 0,9
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 1,0 0,0 0,3 1,0 1,6 2,1
- Andre åndedrettssykdommer 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,1 0,5 1,2 1,1 1,2 1,0
Sykdommer i hud og underhud 1,1 0,3 0,9 1,4 1,3 1,4
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 20,1 2,4 12,2 21,7 28,3 31,5
- Reumatoid artritt 0,8 0,1 0,5 0,8 1,1 1,6
- Artroser 2,3 0,1 0,6 2,0 4,1 5,0
- Ryggsykdommer 11,3 1,3 7,5 12,7 15,4 16,4
- Myalgi/fibromyalgi 1,9 0,4 1,8 2,4 2,2 1,9
- Andre muskel-skjelettsykdommer 3,8 0,5 1,9 3,9 5,6 6,7
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,2 8,0 2,6 1,4 0,6 0,5
Symptomer, tegn 3) 0,7 0,3 0,6 0,7 0,9 0,9
Skader, forgiftninger, og vold 6,8 3,7 7,7 8,0 6,8 5,9
Alle andre diagnoser 4) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9
Diagnose mangler foreløpig 4,4 5,0 3,9 4,3 4,4 4,9
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 30.06.2016. Kvinner. Prosent.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9
Svulster 3,3 1,2 2,2 3,3 4,2 4,4
- Ondartede, in situ og usikre svulster 3,0 1,1 2,0 3,1 4,0 4,0
- Godartede svulster 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 1,2 1,8 1,8 1,7 1,7
- Diabetes mellitus 0,7 0,4 0,7 0,8 0,7 0,8
- Andre endokrine sykdommer 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 32,8 55,8 40,9 32,1 24,4 21,3
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 2,9 5,1 3,7 2,8 2,1 1,6
- Depressive lidelser 5,1 2,9 5,2 5,5 5,3 5,3
- Andre affektive lidelser 2,2 3,5 3,5 2,3 1,2 1,0
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 15,2 22,9 18,0 15,0 12,2 11,0
- Personlighetsforstyrrelser 3,2 6,0 5,2 3,3 1,7 1,0
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 0,9 1,2 1,4 1,1 0,5 0,4
- Psykisk utviklingshemming 3,3 14,2 3,8 2,1 1,3 1,1
Sykdommer i nervesystemet 1) 8,5 12,7 11,2 8,4 6,4 5,5
Sykdommer i øyet og øret 1,3 0,7 1,1 1,3 1,6 1,6
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 3,0 1,0 1,8 2,9 4,1 4,6
- Iskemiske hjertesykdommer 0,6 0,0 0,2 0,5 0,9 1,1
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 1,4 0,5 1,0 1,5 1,8 1,9
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1,0 0,4 0,6 0,9 1,4 1,5
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,5 0,3 0,9 1,5 2,2 2,3
- Astma 0,8 0,2 0,6 0,9 1,0 0,9
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 0,6 0,0 0,1 0,5 1,0 1,1
- Andre åndedrettssykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,4 1,2 1,7 1,5 1,3 1,3
Sykdommer i hud og underhud 1,7 0,5 1,4 1,8 1,9 2,0
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 32,6 8,9 24,2 33,7 41,2 43,9
- Reumatoid artritt 2,1 0,7 1,6 2,2 2,7 2,9
- Artroser 3,7 0,1 0,8 3,0 6,2 8,2
- Ryggsykdommer 10,7 2,5 7,8 11,2 13,5 14,0
- Myalgi/fibromyalgi 10,1 3,6 10,0 11,3 10,9 10,4
- Andre muskel-skjelettsykdommer 6,0 2,0 3,9 6,0 7,8 8,5
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,0 7,6 2,3 1,4 0,9 0,8
Symptomer, tegn 3) 0,8 0,4 0,7 0,8 0,9 1,2
Skader, forgiftninger, og vold 4,1 3,1 4,7 4,3 3,9 3,6
Alle andre diagnoser 4) 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8
Diagnose mangler foreløpig 3,7 4,0 3,3 3,6 3,8 4,0
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 30.06.2016. Kvinner og menn. Antall.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 317 754 37 258 57 546 105 811 78 905 38 234
Infeksjons- og parasittsykdommer 1 586 62 260 501 446 317
Svulster 8 904 399 1 063 2 960 2 986 1 496
- Ondartede, in situ og usikre svulster 8 176 356 955 2 685 2 789 1 391
- Godartede svulster 728 43 108 275 197 105
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 5 278 380 955 1 906 1 353 684
- Diabetes mellitus 2 772 137 462 1 007 769 397
- Andre endokrine sykdommer 2 506 243 493 899 584 287
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 115 129 22 920 26 628 37 000 20 294 8 287
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 13 942 3 103 3 628 4 184 2 223 804
- Depressive lidelser 14 690 855 2 638 5 349 3 931 1 917
- Andre affektive lidelser 6 461 989 1 809 2 301 1 004 358
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 48 415 9 729 10 394 15 402 9 056 3 834
- Personlighetsforstyrrelser 12 139 2 096 3 654 4 254 1 646 489
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 6 468 701 1 614 2 594 1 160 399
- Psykisk utviklingshemming 13 014 5 447 2 891 2 916 1 274 486
Sykdommer i nervesystemet 1) 25 453 3 985 5 703 8 359 5 185 2 221
Sykdommer i øyet og øret 4 337 237 639 1 468 1 305 688
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 14 489 312 1 177 4 531 5 418 3 051
- Iskemiske hjertesykdommer 4 337 15 191 1 254 1 798 1 079
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 5 863 179 616 1 970 2 041 1 057
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 4 289 118 370 1 307 1 579 915
Sykdommer i åndedrettssystemet 5 172 98 495 1 709 1 841 1 029
- Astma 2 258 66 309 831 708 344
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 2 467 11 116 743 1 002 595
- Andre åndedrettssykdommer 447 21 70 135 131 90
Sykdommer i fordøyelsessystemet 4 044 333 872 1 400 993 446
Sykdommer i hud og underhud 4 595 138 690 1 768 1 341 658
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 86 877 2 087 11 115 30 493 28 335 14 847
- Reumatoid artritt 5 018 148 673 1 704 1 600 893
- Artroser 10 014 34 411 2 722 4 227 2 620
- Ryggsykdommer 34 652 716 4 417 12 523 11 275 5 721
- Myalgi/fibromyalgi 21 122 735 3 832 8 110 5 802 2 643
- Andre muskel-skjelettsykdommer 16 071 454 1 782 5 434 5 431 2 970
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 985 84 217 316 258 110
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 6 689 2 897 1 393 1 494 640 265
Symptomer, tegn 3) 2 459 127 381 815 732 404
Skader, forgiftninger, og vold 16 551 1 272 3 418 6 107 4 018 1 736
Alle andre diagnoser 4) 2 544 252 490 909 563 330
Diagnose mangler foreløpig 12 662 1 675 2 050 4 075 3 197 1 665
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 30.06.2016. Menn. Antall.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 133 485 18 932 23 456 43 108 32 323 15 666
Infeksjons- og parasittsykdommer 734 25 107 273 206 123
Svulster 2 872 171 310 866 1 011 514
- Ondartede, in situ og usikre svulster 2 629 154 283 769 944 479
- Godartede svulster 243 17 27 97 67 35
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 2 132 159 349 753 571 300
- Diabetes mellitus 1 422 56 209 513 424 220
- Andre endokrine sykdommer 710 103 140 240 147 80
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 54 669 12 691 12 685 16 882 8 937 3 474
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 8 647 2 167 2 358 2 446 1 230 446
- Depressive lidelser 5 294 316 882 1 919 1 451 726
- Andre affektive lidelser 2 405 347 609 881 430 138
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 20 468 5 526 4 242 5 970 3 369 1 361
- Personlighetsforstyrrelser 6 156 995 1 872 2 155 877 257
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 4 765 489 1 121 1 912 928 315
- Psykisk utviklingshemming 6 934 2 851 1 601 1 599 652 231
Sykdommer i nervesystemet 1) 9 850 1 661 1 899 3 111 2 193 986
Sykdommer i øyet og øret 1 929 105 279 648 575 322
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 8 959 135 572 2 710 3 518 2 024
- Iskemiske hjertesykdommer 3 271 7 119 933 1 382 830
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 3 208 87 274 1 039 1 189 619
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 2 480 41 179 738 947 575
Sykdommer i åndedrettssystemet 2 350 38 188 784 833 507
- Astma 805 25 100 297 249 134
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 1 351 7 67 416 525 336
- Andre åndedrettssykdommer 194 6 21 71 59 37
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1 404 104 282 474 381 163
Sykdommer i hud og underhud 1 535 48 221 614 435 217
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 26 783 449 2 873 9 368 9 159 4 934
- Reumatoid artritt 1 057 19 111 336 345 246
- Artroser 3 114 10 136 851 1 338 779
- Ryggsykdommer 15 021 255 1 755 5 474 4 973 2 564
- Myalgi/fibromyalgi 2 525 73 428 1 018 704 302
- Andre muskel-skjelettsykdommer 5 066 92 443 1 689 1 799 1 043
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 395 27 60 123 138 47
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2 990 1 506 619 587 199 79
Symptomer, tegn 3) 961 54 146 322 299 140
Skader, forgiftninger, og vold 9 084 706 1 802 3 440 2 208 928
Alle andre diagnoser 4) 933 111 143 317 222 140
Diagnose mangler foreløpig 5 905 942 921 1 836 1 438 768
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 30.06.2016. Kvinner. Antall.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 184 269 18 326 34 090 62 703 46 582 22 568
Infeksjons- og parasittsykdommer 852 37 153 228 240 194
Svulster 6 032 228 753 2 094 1 975 982
- Ondartede, in situ og usikre svulster 5 547 202 672 1 916 1 845 912
- Godartede svulster 485 26 81 178 130 70
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 3 146 221 606 1 153 782 384
- Diabetes mellitus 1 350 81 253 494 345 177
- Andre endokrine sykdommer 1 796 140 353 659 437 207
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 60 460 10 229 13 943 20 118 11 357 4 813
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 5 295 936 1 270 1 738 993 358
- Depressive lidelser 9 396 539 1 756 3 430 2 480 1 191
- Andre affektive lidelser 4 056 642 1 200 1 420 574 220
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 27 947 4 203 6 152 9 432 5 687 2 473
- Personlighetsforstyrrelser 5 983 1 101 1 782 2 099 769 232
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 1 703 212 493 682 232 84
- Psykisk utviklingshemming 6 080 2 596 1 290 1 317 622 255
Sykdommer i nervesystemet 1) 15 603 2 324 3 804 5 248 2 992 1 235
Sykdommer i øyet og øret 2 408 132 360 820 730 366
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 5 530 177 605 1 821 1 900 1 027
- Iskemiske hjertesykdommer 1 066 8 72 321 416 249
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 2 655 92 342 931 852 438
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1 809 77 191 569 632 340
Sykdommer i åndedrettssystemet 2 822 60 307 925 1 008 522
- Astma 1 453 41 209 534 459 210
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 1 116 4 49 327 477 259
- Andre åndedrettssykdommer 253 15 49 64 72 53
Sykdommer i fordøyelsessystemet 2 640 229 590 926 612 283
Sykdommer i hud og underhud 3 060 90 469 1 154 906 441
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 60 094 1 638 8 242 21 125 19 176 9 913
- Reumatoid artritt 3 961 129 562 1 368 1 255 647
- Artroser 6 900 24 275 1 871 2 889 1 841
- Ryggsykdommer 19 631 461 2 662 7 049 6 302 3 157
- Myalgi/fibromyalgi 18 597 662 3 404 7 092 5 098 2 341
- Andre muskel-skjelettsykdommer 11 005 362 1 339 3 745 3 632 1 927
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 590 57 157 193 120 63
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 3 699 1 391 774 907 441 186
Symptomer, tegn 3) 1 498 73 235 493 433 264
Skader, forgiftninger, og vold 7 467 566 1 616 2 667 1 810 808
Alle andre diagnoser 4) 1 611 141 347 592 341 190
Diagnose mangler foreløpig 6 757 733 1 129 2 239 1 759 897
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)