Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2020*

 

Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2020*

 

Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2020*

* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet