-------------------2022---------------------------------------2023--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 792 26028 6711,02 846 07026 9000,9
Jordbruk,skogbruk og fiske34 0564341,335 0704351,2
Bergverksdrift og utvinning58 4142380,460 9831630,3
Industri205 1621 6320,8208 2181 4890,7
Elektisitet-,vann og renovasjon34 2872560,735 5002170,6
Bygge og anleggsvirksomhet224 9841 7580,8229 6101 6500,7
Varehandel reparasjon av motorvogne361 0283 9121,1361 6243 6331,0
Transport og lagring126 2571 5981,3127 8161 5061,2
Informasjon og kommunikasjon105 8065000,5112 7774160,4
Overnattings- og serveringsvirksom104 5651 1801,1111 4791 2331,1
Finansiering og forsikringsvirksomh48 5261770,450 1951680,3
Omsetning og drift av fast eiendom27 3673111,128 0392751,0
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen142 5237790,5149 7547160,5
Forretningsmessig tjenesteyting144 8332 0931,4145 2721 9261,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring174 0611 0380,6173 4959740,6
Undervisning254 2941 9750,8257 3711 8510,7
Helse og sosialtjenester636 2677 1711,1646 1916 7131,0
Private tjenester ellers107 5821 1861,1110 7791 1811,1
Uoppgitt2 2482 433.1 8972 354.
 -------------------2022---------------------------------------2023--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 378 73716 5601,21 405 13515 5941,1
Jordbruk,skogbruk og fiske10 4271691,610 8121481,4
Bergverksdrift og utvinning12 074560,512 798400,3
Industri50 0335191,051 3304560,9
Elektisitet-,vann og renovasjon7 786490,68 283440,5
Bygge og anleggsvirksomhet23 7402291,024 7902330,9
Varehandel reparasjon av motorvogne170 5112 3251,4170 5572 0801,2
Transport og lagring25 2253841,526 2263951,5
Informasjon og kommunikasjon32 0972100,734 6111970,6
Overnattings- og serveringsvirksom57 9647431,361 6597691,2
Finansiering og forsikringsvirksomh22 4121300,623 0331020,4
Omsetning og drift av fast eiendom10 6281231,210 9531131,0
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen63 4054250,766 7304210,6
Forretningsmessig tjenesteyting64 0451 0351,665 4339371,4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring88 9077440,888 4057020,8
Undervisning167 5431 5500,9169 8641 4410,8
Helse og sosialtjenester508 5975 9651,2514 8855 6281,1
Private tjenester ellers62 5567781,264 1147191,1
Uoppgitt7871 126.6521 169.
 -------------------2022---------------------------------------2023--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 413 52312 1110,91 440 93511 3060,8
Jordbruk,skogbruk og fiske23 6292651,124 2582871,2
Bergverksdrift og utvinning46 3401820,448 1851230,3
Industri155 1291 1130,7156 8881 0330,7
Elektisitet-,vann og renovasjon26 5012070,827 2171730,6
Bygge og anleggsvirksomhet201 2441 5290,8204 8201 4170,7
Varehandel reparasjon av motorvogne190 5171 5870,8191 0671 5530,8
Transport og lagring101 0321 2141,2101 5901 1111,1
Informasjon og kommunikasjon73 7092900,478 1662190,3
Overnattings- og serveringsvirksom46 6014370,949 8204640,9
Finansiering og forsikringsvirksomh26 114470,227 162660,2
Omsetning og drift av fast eiendom16 7391881,117 0861620,9
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen79 1183540,483 0242950,4
Forretningsmessig tjenesteyting80 7881 0581,379 8399891,2
Off.adm., forsvar, sosialforsikring85 1542940,385 0902720,3
Undervisning86 7514250,587 5074100,5
Helse og sosialtjenester127 6701 2060,9131 3061 0850,8
Private tjenester ellers45 0264080,946 6654621,0
Uoppgitt1 4611 307.1 2451 185.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.