Antall nye mottakere av uføretrygd etter alder og næring i 1. halvår 2020 og 2021. Antall og prosent.

 -------------------2020---------------------------------------2021--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 794 25917 4740,62 715 44014 9300,5
Jordbruk,skogbruk og fiske35 4552550,732 3582000,6
Bergverksdrift og utvinning58 8961510,358 6621270,2
Industri207 0521 0800,5204 5778720,4
Elektisitet-,vann og renovasjon32 8001350,432 4291240,4
Bygge og anleggsvirksomhet220 0779640,4215 2389190,4
Varehandel reparasjon av motorvogne363 6142 3790,7354 4331 9290,5
Transport og lagring135 5329830,7131 5048610,7
Informasjon og kommunikasjon96 7373130,395 5842390,3
Overnattings- og serveringsvirksom113 5367170,6106 8685710,5
Finansiering og forsikringsvirksomh47 0841390,346 5871070,2
Omsetning og drift av fast eiendom27 3421610,626 2771520,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen138 1535120,4135 4274020,3
Forretningsmessig tjenesteyting146 6691 3270,9138 7239980,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring170 2646510,4168 7785320,3
Undervisning253 1211 1500,5246 4191 0280,4
Helse og sosialtjenester637 1894 2730,7616 0353 8770,6
Private tjenester ellers109 4826730,6104 3626230,6
Uoppgitt1 2561 611.1 1791 369.

Alder 18-49 år

 -------------------2020---------------------------------------2021--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 970 3378 7160,41 904 1447 2330,4
Jordbruk,skogbruk og fiske27 2651240,524 752920,4
Bergverksdrift og utvinning37 228440,137 051400,1
Industri133 4394370,3131 4603450,3
Elektisitet-,vann og renovasjon19 250480,218 969410,2
Bygge og anleggsvirksomhet161 9313900,2158 1923480,2
Varehandel reparasjon av motorvogne278 9991 3460,5270 9301 0430,4
Transport og lagring85 3253710,482 3623280,4
Informasjon og kommunikasjon73 5471570,272 5691180,2
Overnattings- og serveringsvirksom99 4344280,493 3333200,3
Finansiering og forsikringsvirksomh30 011430,129 687400,1
Omsetning og drift av fast eiendom17 230610,416 479570,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen96 7332310,294 6271920,2
Forretningsmessig tjenesteyting110 3647070,6103 5464990,5
Off.adm., forsvar, sosialforsikring102 9512290,2101 8841800,2
Undervisning170 0095030,3164 2634360,3
Helse og sosialtjenester446 0431 9300,4427 8731 7350,4
Private tjenester ellers79 7693620,575 4043220,4
Uoppgitt8091 305.7631 097.

Alder 50-59 år

 -------------------2020---------------------------------------2021--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt579 1195 4900,9570 5234 6390,8
Jordbruk,skogbruk og fiske5 300781,54 967651,3
Bergverksdrift og utvinning15 987770,515 951480,3
Industri52 5554060,852 2383290,6
Elektisitet-,vann og renovasjon9 618550,69 556470,5
Bygge og anleggsvirksomhet41 8553360,841 1103180,8
Varehandel reparasjon av motorvogne60 9846781,160 2355650,9
Transport og lagring34 4143841,133 7343271,0
Informasjon og kommunikasjon17 396880,517 279710,4
Overnattings- og serveringsvirksom10 7292001,910 2971711,7
Finansiering og forsikringsvirksomh12 167720,612 052390,3
Omsetning og drift av fast eiendom6 746630,96 553450,7
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen28 7641770,628 3391210,4
Forretningsmessig tjenesteyting26 6613941,525 8003341,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring47 9072470,547 6382010,4
Undervisning56 0283760,755 3733200,6
Helse og sosialtjenester131 2321 4941,1129 1681 3031,0
Private tjenester ellers20 4882061,019 9661890,9
Uoppgitt288159.267146.

Alder 60-66 år

 -------------------2020---------------------------------------2021--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt244 8033 2681,3240 7733 0581,3
Jordbruk,skogbruk og fiske2 890531,82 639431,6
Bergverksdrift og utvinning5 681300,55 660390,7
Industri21 0582371,120 8791980,9
Elektisitet-,vann og renovasjon3 932320,83 904360,9
Bygge og anleggsvirksomhet16 2912381,515 9362531,6
Varehandel reparasjon av motorvogne23 6313551,523 2683211,4
Transport og lagring15 7932281,415 4082061,3
Informasjon og kommunikasjon5 794681,25 736500,9
Overnattings- og serveringsvirksom3 373892,63 238802,5
Finansiering og forsikringsvirksomh4 906240,54 848280,6
Omsetning og drift av fast eiendom3 366371,13 245501,5
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen12 6561040,812 461890,7
Forretningsmessig tjenesteyting9 6442262,39 3771651,8
Off.adm., forsvar, sosialforsikring19 4061750,919 2561510,8
Undervisning27 0842711,026 7832721,0
Helse og sosialtjenester59 9148491,458 9948391,4
Private tjenester ellers9 2251051,18 9921121,2
Uoppgitt159147.149126.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.