Antall nye mottakere av uføretrygd etter alder og næring i 1. halvår 2020 og 2021. Antall og prosent.

  -------------------2020-------------------- -------------------2021--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 2 794 259 17 474 0,6 2 715 440 14 930 0,5
Jordbruk,skogbruk og fiske 35 455 255 0,7 32 358 200 0,6
Bergverksdrift og utvinning 58 896 151 0,3 58 662 127 0,2
Industri 207 052 1 080 0,5 204 577 872 0,4
Elektisitet-,vann og renovasjon 32 800 135 0,4 32 429 124 0,4
Bygge og anleggsvirksomhet 220 077 964 0,4 215 238 919 0,4
Varehandel reparasjon av motorvogne 363 614 2 379 0,7 354 433 1 929 0,5
Transport og lagring 135 532 983 0,7 131 504 861 0,7
Informasjon og kommunikasjon 96 737 313 0,3 95 584 239 0,3
Overnattings- og serveringsvirksom 113 536 717 0,6 106 868 571 0,5
Finansiering og forsikringsvirksomh 47 084 139 0,3 46 587 107 0,2
Omsetning og drift av fast eiendom 27 342 161 0,6 26 277 152 0,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 138 153 512 0,4 135 427 402 0,3
Forretningsmessig tjenesteyting 146 669 1 327 0,9 138 723 998 0,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 170 264 651 0,4 168 778 532 0,3
Undervisning 253 121 1 150 0,5 246 419 1 028 0,4
Helse og sosialtjenester 637 189 4 273 0,7 616 035 3 877 0,6
Private tjenester ellers 109 482 673 0,6 104 362 623 0,6
Uoppgitt 1 256 1 611 . 1 179 1 369 .

Alder 18-49 år

  -------------------2020-------------------- -------------------2021--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 1 970 337 8 716 0,4 1 904 144 7 233 0,4
Jordbruk,skogbruk og fiske 27 265 124 0,5 24 752 92 0,4
Bergverksdrift og utvinning 37 228 44 0,1 37 051 40 0,1
Industri 133 439 437 0,3 131 460 345 0,3
Elektisitet-,vann og renovasjon 19 250 48 0,2 18 969 41 0,2
Bygge og anleggsvirksomhet 161 931 390 0,2 158 192 348 0,2
Varehandel reparasjon av motorvogne 278 999 1 346 0,5 270 930 1 043 0,4
Transport og lagring 85 325 371 0,4 82 362 328 0,4
Informasjon og kommunikasjon 73 547 157 0,2 72 569 118 0,2
Overnattings- og serveringsvirksom 99 434 428 0,4 93 333 320 0,3
Finansiering og forsikringsvirksomh 30 011 43 0,1 29 687 40 0,1
Omsetning og drift av fast eiendom 17 230 61 0,4 16 479 57 0,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 96 733 231 0,2 94 627 192 0,2
Forretningsmessig tjenesteyting 110 364 707 0,6 103 546 499 0,5
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 102 951 229 0,2 101 884 180 0,2
Undervisning 170 009 503 0,3 164 263 436 0,3
Helse og sosialtjenester 446 043 1 930 0,4 427 873 1 735 0,4
Private tjenester ellers 79 769 362 0,5 75 404 322 0,4
Uoppgitt 809 1 305 . 763 1 097 .

Alder 50-59 år

  -------------------2020-------------------- -------------------2021--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 579 119 5 490 0,9 570 523 4 639 0,8
Jordbruk,skogbruk og fiske 5 300 78 1,5 4 967 65 1,3
Bergverksdrift og utvinning 15 987 77 0,5 15 951 48 0,3
Industri 52 555 406 0,8 52 238 329 0,6
Elektisitet-,vann og renovasjon 9 618 55 0,6 9 556 47 0,5
Bygge og anleggsvirksomhet 41 855 336 0,8 41 110 318 0,8
Varehandel reparasjon av motorvogne 60 984 678 1,1 60 235 565 0,9
Transport og lagring 34 414 384 1,1 33 734 327 1,0
Informasjon og kommunikasjon 17 396 88 0,5 17 279 71 0,4
Overnattings- og serveringsvirksom 10 729 200 1,9 10 297 171 1,7
Finansiering og forsikringsvirksomh 12 167 72 0,6 12 052 39 0,3
Omsetning og drift av fast eiendom 6 746 63 0,9 6 553 45 0,7
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 28 764 177 0,6 28 339 121 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 26 661 394 1,5 25 800 334 1,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47 907 247 0,5 47 638 201 0,4
Undervisning 56 028 376 0,7 55 373 320 0,6
Helse og sosialtjenester 131 232 1 494 1,1 129 168 1 303 1,0
Private tjenester ellers 20 488 206 1,0 19 966 189 0,9
Uoppgitt 288 159 . 267 146 .

Alder 60-66 år

  -------------------2020-------------------- -------------------2021--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 244 803 3 268 1,3 240 773 3 058 1,3
Jordbruk,skogbruk og fiske 2 890 53 1,8 2 639 43 1,6
Bergverksdrift og utvinning 5 681 30 0,5 5 660 39 0,7
Industri 21 058 237 1,1 20 879 198 0,9
Elektisitet-,vann og renovasjon 3 932 32 0,8 3 904 36 0,9
Bygge og anleggsvirksomhet 16 291 238 1,5 15 936 253 1,6
Varehandel reparasjon av motorvogne 23 631 355 1,5 23 268 321 1,4
Transport og lagring 15 793 228 1,4 15 408 206 1,3
Informasjon og kommunikasjon 5 794 68 1,2 5 736 50 0,9
Overnattings- og serveringsvirksom 3 373 89 2,6 3 238 80 2,5
Finansiering og forsikringsvirksomh 4 906 24 0,5 4 848 28 0,6
Omsetning og drift av fast eiendom 3 366 37 1,1 3 245 50 1,5
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 12 656 104 0,8 12 461 89 0,7
Forretningsmessig tjenesteyting 9 644 226 2,3 9 377 165 1,8
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 19 406 175 0,9 19 256 151 0,8
Undervisning 27 084 271 1,0 26 783 272 1,0
Helse og sosialtjenester 59 914 849 1,4 58 994 839 1,4
Private tjenester ellers 9 225 105 1,1 8 992 112 1,2
Uoppgitt 159 147 . 149 126 .
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.