Statistikkregisteret for tidsbegrenset uførestønad (TU) dannes hver måned (fom januar 2004 tom februar 2010). Statistikken ble utgitt per kvartal på www.nav.no