Statistikkregistrene for rehabiliteringspenger ble dannet månedlig. Statistikken ble publisert kvartalsvis på www.nav.no. Den viser antall mottakere av rehabiliteringspenger. Det gis fordelinger etter kjønn, bosteds fylke, diagnose, alder og unntak.