Den midlertidige statistikken for personer med rett til arbeidsavklaringspenger teller alle som er registrert med rettighetsstatus arbeidsavklaringspenger. Den ordinære statistikken for mottakere av arbeidsavklaringspenger teller alle som har mottatt minst en utbetaling av arbeidsavklaringspenger i løpet av måneden. På landsbasis avviker disse tellemåtene fra hverandre med ca. 1-2 prosent.

De fleste av de som mottar arbeidsavklaringspenger er registrert med nedsatt arbeidsevne, og mange av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne mottar arbeidsavklaringspenger. Likevel er det alltid noen som mottar arbeidsavklaringspenger uten å ha nedsatt arbeidsevne, og en god del personer som har nedsatt arbeidsevne uten at de mottar arbeidsavklaringspenger. Blant personer med nedsatt arbeidsevne er det om lag 80 % som mottar arbeidsavklaringspenger.