1.1 Navn

Midlertidig statistikk om personer med rett til arbeidsavklaringspenger

1.2 Emnegruppe

Jobb og helse

1.3 Hyppighet og aktualitet

Månedlig

1.4 Regionalt nivå

Fylkestall og hele landet