Statistikknotat

Infografikk

Uførediagnoser 2015
Uførediagnoser per juni 2015

Tabeller

Utviklingen

Per 30. juni 2015 hadde 63 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse eller sykdom i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. Det dreier seg om nærmere 198 000 personer.

Siden 2010 har det vært en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, mens andelen med muskel-skjelettsykdommer har gått ned. I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.

Per 30. juni 2015 var det henholdsvis 35,3 prosent og 28,1 prosent av de uføretrygdede som hadde disse diagnosene. I tillegg til de to store diagnosegruppene har 7,8 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 5,1 prosent er uføretrygdet som følge av skader, forgiftninger og vold.