Arkiv - Diagnoser uføretrygd per 31. desember 2014

Uførediagnoser 2014_Infografikk
Uførediagnoser 2014_medisinske årsaker til uførhet