Statistikknotat

Infografikk

Uførediagnoser 2014_Infografikk
Uførediagnoser 2014_medisinske årsaker til uførhet

Tabeller

Utviklingen

Ved utgangen av 2014 hadde 63,3 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse eller sykdom i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. Det dreier seg om nærmere 198 000 personer. Det er spesielt de siste fem årene vi har sett en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, mens andelen med muskel-skjelettsykdommer har sunket. I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.  Pr. 31.12.14 var det henholdsvis 34,8 prosent og 28,5 prosent av de uføretrygdede som hadde disse diagnosene I tillegg til de to store diagnosegruppene har 7,7 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 4,8 prosent har sykdommer i sirkulasjonssystemet.

For de nye uføretrygdede i 2014 er det 36,8 prosent som har en psykisk lidelse, og det er spesielt mange med nevroser og atferdsforstyrrelser (17,4 prosent). 26,6 prosent av de nye uføretrygdede har en muskel-skjelettsykdom, og da er det flest med ryggsykdommer (10,2 prosent).