Nedgang i uføreandelen i 2023

Antall mottakere av uføretrygd i befolkningen. 1996-2023. Prognose 2024-2025.
Kilde: NAV
Ufore_pm_prognose_andel_des2023_ny.png
Kilde: NAV