Opplæring i sykmeldingsarbeid

  • tilegnet deg tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid på annen måte.