Opplæring i sykmeldingsarbeid

Alle leger må dokumentere at de har tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid.

Arbeidsdepartementet har som en oppfølging av IA-avtalen fastsatt en forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger, med virkning fra 1. januar 2013.

Formålet med kravet om opplæring er å sikre at leger har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere pasientens arbeidsevne og mulighet til å være helt eller delvis i arbeid. Opplæringen skal omfatte legens rolle i det inkluderende arbeidslivet, herunder sykmeldingsprosessen og samhandling mellom aktørene, samt regelverksforståelse for sykmeldingsarbeid.

E-læringskurs

For å dekke dette behovet, er det utarbeidet et e-læringskurs i sykmeldingsarbeid. Kurset gir nyttig kompetansepåfyll i sykmeldingsarbeidet. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i nært samarbeid med Den norske legeforening. Leger som har deltatt i utprøving av kurset har gitt gode tilbakemeldinger. Anslått tidsbruk for gjennomføring av kurset er 2-3 timer. Kurset avsluttes med 20 spørsmål. Du må ha en svarprosent på 80 prosent for å få bestått.  Kurset er ikke tilrettelagt for gjennomføring på nettbrett eller mobil.  

Nødvendig kunnskap - Send inn egenerklæring elektronisk

Dersom du mener at du allerede har den nødvendige kunnskapen, kan kravet til opplæring oppfylles ved egenerklæring der du opplyser at du har

eller

  • tilegnet deg tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid på annen måte.

Ved en eventuell stikkprøvekontroll vil NAV be deg om å sende inn dokumentasjon som bekrefter opplysningene som er gitt. NAV vil deretter foreta en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt du har dokumentert tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid.

Vær oppmerksom på at egenerklæringen bare kan sendes inn elektronisk.

Tilgang

Tilgang til e-læringskurset og registrering av egenerklæring får du på nettsiden sykmelding.nav.no.

Spørsmål?

For mer informasjon: se spesielt "Ofte stilte spørsmål" som du finner under Relatert informasjon. Finner du ikke svar på spørsmål om kurset på denne nettsiden, kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 36, tastevalg 2 for leger. Denne telefonen er betjent alle hverdager fra klokken 08.00 til 15.30.