NAV utlyser FoU-midler for 2020

Søknadsbehandlingen etter siste utlysning av NAVs FoU-midler er forsinket.

NAV mottok i alt 51 prosjektskisser etter siste utlysning av FoU-midler, som hadde søknadsfrist 12. februar. Forskningsmiljøer ble invitert til å levere prosjektskisser som kan bidra til økt forståelse og forbedring av samhandlingen med brukerne.

Etter planen skulle det bli klart hvilke skisser som gikk videre i midten av mars. Nå blir dessverre prosessen forsinket på grunn av den pågående situasjonen med spredning av koronavirus i Norge. 

Den planlagte samlingen for forskere og NAV-ansatte 25. mars vil også utgå. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart den foreligger. 

Spørsmål kan rettes til fou@nav.no