Arbeidsforberedende trening (AFT)

Fakta

  • I registerdataanalysen følger de 27 000 personer som har startet AFT i perioden januar 2017-juli 2019. De følger arbeidsdeltakelse, deltakelse i tiltak og mottak av trygdeytelser seks år før oppstart og inntil to år etter endt tiltak. 
  • AFT ble lansert og iverksatt høsten 2016, som en sammenslåing av de to tidligere tiltakene Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). 
  • Målt i kroner er AFT det største av NAVs arbeidsmarkedstiltak.
  • AFT kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ett år.
  • Tiltaket skal tilbys som et heltidstilbud med minst 30 timer per uke og fem virkedager per uke.